Tag Archives: bán đồ hộp

Đồ ăn đóng hộp chưa chắc gây hại cho cơ thể.

Nhiều người từng nghĩ rằng thực phẩm đóng hộp vô cùng có hại cho sức khỏe bởi vì do các thực phẩm đã được làm sẵn cũng như luôn phải tiếp xúc với các chất kim loại khiến cho thực phẩm bị biến đổi. Tuy nhiên, đã có một trường học đã có thể chứng