Tag Archives: cách chống tai nạn lao động

Tai nạn lao động mối đe dọa lớn xung quanh công nhân

Mặc dù an toàn lao động đã được cảnh báo, nhưng hàng năm chúng ta vẫn chứng kiến những mất mát từ người và của vì tai nạn lao động trong sản xuất. Có thể chỉ vì sơ xuất nhỏ trong quá trình sản xuất cũng đã làm nguy hiểm đến tính mạng con người.